Poznaj charakterystykę ciepłownictwa i techniki grzewczej!

Ciepłownictwo to zagadnienie szerokie, które rozwija tak szybko jak szybko i zaskakująco postępują zmiany klimatyczne. W ostatniej dekadzie nastąpiły nieodwracalne zmiany determinujące nasze postrzeganie zagadnienia ciepłownictwa. Pod pojęciem ciepłownictwa rozumiemy zarówno instalacje sieci ciepłowniczych jak również instalacje centralnego ogrzewania c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej cwu. Przeciętny budynek mieszkalny zużywa około 75% dostarczonej energii na… Kontynuuj czytanie „Poznaj charakterystykę ciepłownictwa i techniki grzewczej!”