Poznaj charakterystykę ciepłownictwa i techniki grzewczej!

Ciepłownictwo to zagadnienie szerokie, które rozwija tak szybko jak szybko i zaskakująco postępują zmiany klimatyczne. W ostatniej dekadzie nastąpiły nieodwracalne zmiany determinujące nasze postrzeganie zagadnienia ciepłownictwa. Pod pojęciem ciepłownictwa rozumiemy zarówno instalacje sieci ciepłowniczych jak również instalacje centralnego ogrzewania c.o. i przygotowania ciepłej wody użytkowej cwu. Przeciętny budynek mieszkalny zużywa około 75% dostarczonej energii na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. Tak znaczący udział zużycia energii determinuje producentów, inwestorów i projektantów do szukania rozwiązań mających na celu redukcję kosztów i skuteczniejszą wydajność urządzeń grzewczych i wentylacyjnych.

Nowoczesne instalacje grzewcze

Dużą rolę odgrywa technologia, w jakiej buduje się instalacje ciepłownicze. Nowoczesne instalacje grzewcze projektuje się z założeniem uzyskania wysokiej sprawności grzewczej. Nowoczesną instalację centralnego ogrzewania cechuje mała bezwładność cieplna , szybka reakcja na zadaną temperaturę, niskie opory przepływu oraz niezawodność. Te same założenia dotyczą budowy dużych sieci ciepłowniczych. Sprawność i długa żywotność sieci ciepłowniczych jest kluczowa dla osiągnięcia celu, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku spalania paliw kopalnych, ponieważ tylko nieograniczona dostępność do miejskiej sieci i jej sprawne podłączenie stanowi alternatywę dla starych nieekologicznych form produkcji energii cieplnej.

pomiar cisnienia wody

Technika grzewcza na miarę nowych czasów!

W miastach, bez względu na ich wielkość, największy problem stanowi tzw. niska emisja, czyli trujące gazy i pyły powstałe w wyniku spalania paliw stałych, a także pochodzące z sektora transportu drogowego, występujące na wysokości do 40m. W obliczu tak poważnych wyzwań podejmuje się działania mające na celu eliminację starych palenisk i włączanie poszczególnych użytkowników do sieci miejskiej.

Współczesne budownictwo również wyznacza coraz wyższe normy redukcji gazów cieplarnianych, redukcji strat ciepła poprzez stosowanie materiałów izolacyjnych o lepszych parametrach przenikalności cieplnej. Technika grzewcza nie obejmuje jedynie instalacji na potrzeby ogrzewania budynków, ale również instalacje do produkcji ciepłej wody użytkowej. Znaczącą rolę w bilansie produkcji energii cieplnej odgrywa energia odnawialna. Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, farmy wiatrowe, elektrownie wodne, poparte różnego rodzaju dotacjami i zachętami fiskalnymi stanowią dziś istotną rolę sektorze ciepłowniczym i budownictwie oraz wpisują się w aktualne trendy proekologiczne.

Jedną z najpopularniejszych form produkcji zielonej energii są farmy fotowoltaiczne oraz farmy wiatrowe. Dotychczasowe regulacje ograniczające znacznie realizację nowych inwestycji w farmy wiatrowe są aktualnie w trakcie nowelizacji. Obecna zasada 10H ograniczała możliwość stawiania nowych farm wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka, co realnie przekłada się na dystans 1,5-1-8km od najbliższych zabudowań.

Zasada ta spowodowała praktycznie zamrożenie planowania nowych inwestycji i osiągnięcie tym samych założeń udziału zielonej energii na poziomie 15% w ogólnym bilansie wyprodukowanej energii. Szczęśliwie wydaje się, że jesteśmy na drodze wzrostu znaczenia i udziału zielonej energii w sektorze energetycznym.  Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szeroko rozumiane ciepłownictwo Proterm i ogrzewnictwo również wpisywało się w aktualne trendy proekologiczne i stale zwiększało udział energii odnawialnej kosztem redukcji spalania paliw stałych jak węgiel kamienny.

One thought on “Poznaj charakterystykę ciepłownictwa i techniki grzewczej!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − cztery =